ROMAN KUČEROVSKÝ

Roman Kučerovský – bývalý zápasník vo voľnom štýle – zavraždil 4. mája 1984 svoju priateľkyňu v jej byte. Jej telo rozrezal a pokúsil sa spáliť. Niektoré časti tela odniesol v kufru k rieke Svratce, kde ich hodil do vody. Časť tela o váhe 22 kg si odniesol domov. Za svoj čin bol odsúdený k 24 rokom vezenia. Roman Kučerovský bol pred vraždou 2 krát súdne trestaný a od roku 1975 evidovaný pre alkoholovú a toluenovú toxikomániu. V deň vraždy vnikol vyrazením dverí do bytu priateľkyne a prinesenou čepelou noža ju dvakrát bodol do hrudníku. Trojročnému synovi Jitky Bezděkové prikázal, aby sa schoval pod prikrývku a potom jej urezal hlavu. Sekerkou, ktorú v byte našiel začal telo deliť. Hlavu rozpolil a vytiahol mozog. Z jednotlivých častí tela sťahoval kožu a zbytky svaloviny a tkáne pálil v kuchynskej peci. V peci taktiež spálil kabát a boty obete. 

Pretože zistil, že sa mu telo bezo zbytku nepodarí spáliť, vytiahol z pece ohorelé zbytky tela a uložil ich do kufra. K nim priložil ešte ďalšie časti tela, okrem pečene a plúc. S kufrom potom odišiel k rieke Svratce, kde obsah kufru vysypal do vody. Od rieky sa vrátil na miesto vraždy a odniesol zbytok tela o váhe 22 kg vrátane mozgovej tkáne, lavého plúca, pečene a obidvoch ladvín do svojho bytu. Po svojom odchode sa pokúsil byt priatelkyne i s dieťaťom zapáliť. Vďaka všímavosti suseda bol chlapec zachránený a požiar nato uhasený. 

Roman Kučerovský bol zatknutý ešte v deň vraždy vo svojom zdevastovanom byte, v ktorom chýbal nábytok, značná časť podlahy, zárubne dverí i časti stien. Na sebe mal iba dámske pančuchové gaťky a bol umazáný krvou. V priebehu vyšetrovania sa neustále pokúšal fyzicky napadnúť policajtov i znalcov a akúkoľvek účasť na vražde popieral. Až po štyroch mesiacoch sa znalcom zkúmajúcich jeho duševný stav k činu doznal a taktiež uviedol dalšie okolnosti prípadu. Po jeho výpovedi potom bola z rieky vylovená časť lavej nohy obeti. Motív jeho činu a zvlášť jeho jednanie po činu nebolo scela spoľahlivo objasnené. V žiadnom prípade sa nejednalo o sexuálne motivovaný čin. Roman Kučerovský bol na základe rozsiahlej amnestie v roku 1990 prepustený. Zo svojho trestu si vtedy odpykal iba 6 rokov.