AL CAPONE

Al Capone je v USA dodnes považovaný za symbol organizovaného zločinu. Obrovské bohatstvo získal hlavne pašovaním alkoholu a jeho nelegálnym predajom. Okrem toho ovládol prostitúciu a hazard. Povestná bola i jeho schopnosť v uplácaní kohokoľvek, hlavne polície, politikov a právnikov. Alphonse alebo taktiež Alfonso, skrátene Al Capone sa narodil v newyorskej štvrti Brooklyn ako štvrtý z deviatich detí. Jeho rodičia boli chudobný prisťahovalci z talianskej Neapole. Do školy chodil Capone iba šesť rokov. Už v škole sa “preslávil” krutosťou – zbil učiteľku. Od tejto doby sa potom venoval iba svojmu “povolaniu” zločinca. Prvé skúsenosti nazbieral ešte ako výrastok v brooklynskom “Bim Booms” gangu. Neskôr presnulému hráčovi gulečníku a expertovi na boj s nožom čoskoro otvoril náruč vtedy najmocnejší newyorský gang Johnyho Torria, ktorý zarábal prevažne na riadenej prostitúcií. Znie to paradoxne, ale jeho pravá chvíľa prišla so zákonom. Dňa 17. mája 1920 bol prijatý osemnásty ústavný dodatok, ktorý zakazoval na celom území Spojených štátov výrobu a predaj alkoholických nápojov. Legálna nedostupnosť alkoholu a neexistencia verejných podnikov s alkoholickými nápojmi využili organizované klany, budované najčastejšie na príbuzenskom, národnostnom alebo územnom princípe, ktoré začali s tajnou výrobou alkoholu, s jeho pašovaním z iných štátov a zakladaním tajných krčiem a barov. 

Za jediný rok prohibície sa údajne vypila 1 miliarda galónov (viac ako 4,5 miliardy litrov) alkoholu. Behom jedného roku bolo uväznených viac než pól milióna Američanov a 35.000 ludí zomrelo na otravu metylalkoholom. Do falšovanej whisky výrobcovia taktiež pridávali kyselinu sírovú, aby mala “iskru”. Len za šesť rokov prohibície bolo vybraných 30 miliónov dolárov pokút a uložených trestov väzenia v trvaní 12.000 rokov za prekročenie prohibičného zákona. Al Capone krutými metódami ničil zločineckú konkurenciu a v uliciach amerických miest se rozpútala vojna gangov. Z pouličných bojov si Capone odniesol povestnú jazvu na lavej tvári, ktorá mu vyniesla v podsvetí známu prezývku “Zjazvený” (Skarface). 

Orgány spravodlivosti se márne snažili dostať Al Capona do väzenia. Nemohli ho totiž priamo usvedčiť zo žiadneho ťažkého zločinu. Vtedajší šéf FBI Edgar Hoover, ktorý mal iba 266 zvláštnych agentov na celé Spojené štáty s veľmi obmedzenými právomocami, pripravil na Al Caponeho pascu. S pomocou nastrčeného agenta menom Mike Malone z ministerstva financií, ktorý celý rok žil s mafiánmi sa podarilo justičným orgánom shromáždiť dôkazy o porušení zákona o priznávaní dane z príjmu. Nelútostný mafián, ktorý sám niekoľko ľudí utĺkol k smrti bol nakoniec odsúdení za daňový únik na jedenásť okov väzenia. Na viac musel uhradiť 80.000 dolárov a všetky súdne poplatky. 

Najznámejším Al Caponovým krvavým podpisom bola hromadná poprava mužov konkurenčného gangu v garáži v severnej časti Chicaga v auguste 1929, známa ako masaker na Deň svätého Valentína. Na základe vedeckej balistiky bol ako jeden z členov “popravčej čaty”, ktorá mala účasť na hromadnej vražde usvedčený Fred R. Burke. Zložité balistické expertízy spravil Calvin Goddard, pôvodným povolaním lekár – kardiológ. 

Šanca na návrat do sveta zločinu už nebola pre najprísnejšie stráženého amerického väzňa možná. V septembri 1939 bol z dôvodu pokročilého štádia syfilidy prepustený z povestného Alcatrazu a hospitalizovaný v baltimorskej nemocnici. Ako osamotená ľudská troska potom dožíval na svojej usadlosti na Floride, kde taktiež 25.mája 1947 zomrel. Pochovaný je na chicágskom cintoríne Mount Olivet vedla ďalších asi dvestopädesiatich hrobov gangstrov. Mnohí z nich zomreli buď priamo Al Caponovou rukou, alebo na jeho príkaz.