MAJSTER KAT

Taká jedna na začiatok,že prečo si wšade spomínaný,ako Slymák s”y”?Komerčný ťah”alá”Koňýk?  Ne,to ne,ide o to,že je ešte jeden člowek s takýmto menom,ktorý bol woľakedy spájaný s jednou fašóunskou blekmetalowou kapelou z Petržalky,takže ide o to,aby si ma ľudia s ním nemýlili.Wraj on je ten prawý.  K názwu kapely ste sa dostali,ako?  Keď som bol mladší […]

ALBERT FISH

Edward Budd bol podnikavý osemnásťročný mladý muž. Bol odhodlaný spraviť niečo pre seba a ujsť z chudoby svojich rodičov. Preto podal 25. mája 1928 tajne inzerát v nedeľnom vydaní New York World. “Mladý muž,18, hľadá prácu na vidieku. Edward Budd, 406 West 15th Street.” Bol to urastený mladý chlapík, ktorý bol dychtivý pracovať a prispieť […]